Kaarten en plattegronden.

 

De kadasterkaart uit 1832 is de eerste kaart die zekerheid kan geven betreffende de plaatselijke situering, met daarop aansluitend de kadasterkaart uit 1866/67 en een kaart van de huidige situatie in 1994.

Zeer nauwkeurig ingetekend ontdekken wij het kasteel met zijn bijgebouwen. De gehele oppervlakte is ingedeeld in vijf percelen met de nummers 81 t/m 85 . Nummer 81 is Wilgenbosch, 82 boomgaard, 83 koepel, 84 tuin, 85 behuizing.

De behuizing bestond uit: toren, kasteel, en de twee bijgebouwen.

In het jaar 1863 heeft Alard Vermeulen de oorspronkelijke bijgebouwen gesloopt en op de vrijgekomen plaats een nieuwe boerderij gebouwd, die ten opzichte van de oude bebouwing iets meer naar het westen is opgetrokken en waarbij het achterhuis in westelijke richting is bijgedraaid. In de voorgevel is toen een steen geplaatst waarop het bouwjaar "1863" en de initialen en naam "M.G.A. Vermeulen" zijn aangebracht. De initialen staan voor Maria Clara Antonia, dochter van Alard, die op 12 augustus 1851 is geboren. Boven de achteringang is een sluitsteen aangebracht waarin staat aangegeven: le letter is onleesbaar, 2e letter is een "B", en daaronder het jaartal "1863". In de nieuwe boerderij van 1863 is nog de oorspronkelijke 16/17e eeuwse kelder aanwezig met graatgewelven. Alleen de twee bijgebouwen uit de 16/17e eeuw waren voorzien van een kelder.

 

Kadasterkaart 1832Kadasterkaart 1832

 

Op de kadasterkaart van 1866/67 staan ingetekend:

nr. 81 wilgenbos, 84 tuin, 288 toren en kasteel, 289 boerderij met aan­bouw, schuur en koepel, 290 bouwland.

Nummer 289 is de boerderij van 1863 .met oostelijk daaraan en evenwijdig opgebouwd een bij­gebouw dat in 1865 is gebouwd. Dit bijgebouw heeft boven de deur aan de achterzijde een sluitsteen waarin staat: "AVM 1865", misschien voor Alard Vermeulen.

Nummer 288 is het kasteel dat in 1867 of daarna is gesloopt om plaats te maken voor een schuur die naast het kasteel is gebouwd in "1868", aldus een inscriptie in de sluitsteen boven de deur. De schuur staat bijna in een lijn zuidelijk achter de aanbouw van 1865. De toren die zuidelijk naast het kasteel staat ingetekend is zeer waarschijnlijk gelijktijdig met het kasteel gesloopt. De plaats waar het kasteel heeft gestaan wordt nu gedeeltelijk door de Wilhelminalaan overdekt.

Omtrek en oppervlaktematen van het kasteel zijn niet bekend; om tot een vergelijk te komen moet de kadasterkaart van 1866/67 nader bestudeerd worden. Uit een vergelijk tussen alleen de boerderij uit 1863 en het kasteel blijkt dat het kasteel kleiner was dan het bedrijfsgedeelte - dus zonder woongedeelte - van de boerderij.

 

Bij de beschrijving in 1877, toen alles is overgedragen aan Jacobus W.M. Vermeulen, staan alle gebouwen en gronden vermeld: huis, erf, bakhuis. schuren, korenberg, torentje, (= de huidige toren) varkenskot, visvijver, tuin, boomgaard, bouwland, wilgenbos en koepel. De koepel is gesitueerd op perceel nr. 290 en wordt vaak voor het torentje aangezien. De kadastrale nummers zijn: 292 huis en erf, 291 boomgaard, 81 wilgenbos, 83 koepel. Voor de koepel is dat onjuist.


Kadasterkaart 1866-67Kadasterkaart 1866-67

 

De huidige kaart van 1994 geeft de situatie van de boerderij uit 1863, de aanbouw uit 1865 en de schuur (thans woning) uit 1868.

Ter verduidelijking is het torentje op de kaarten aangegeven als "toren".

Situatie 1994Situatie 1994