De Monumentenstichting "Baet en Borgh".

 Noordzijde 1994. De kettingsleuven naast de deur waren voor de bediening van de ophaalbrugNoordzijde 1994. De kettingsleuven naast de deur waren voor de bediening van de ophaalbrug

De Monumentenstichting Baet en Borgh heeft met medewerking van de heer P. Claassen en de gemeente Beuningen op 19 december 1985 de verwerving -in eeuwigdurende erfpacht- van de toren met daarbij 300m2 grond verkregen. Met deze verwerving is er voor de toren een goede toekomst gegarandeerd.

Het destijds zeer sterk vervallen torentje moest grondig een grote restauratie ondergaan om het voor de ondergang te behoeden. Hiervoor was een bedrag begroot van f 120.000,-. In september 1987 besloot het College van B.& W. om f 30.000,- beschikbaar te stellen. Het Rijk verleende een subsidie van f 67.000,- en de provincie Gelderland f 23.000,-. 

Het begrotingsbedrag was aanwezig, en dat was voor Baet en Borgh een reden om de vlag uit te steken.

Bij deze toegezegde subsidiegelden heeft op 24 april 1975 de heer C. van Blanckenburgh uit Beuningen, gezien zijn originele familienaam, kenbaar gemaakt het project financieel te willen steunen.

Nadien is zeer spoedig met de restauratiewerken gestart en reeds in april 1988 is het dak van de toren vernieuwd en voorzien van nieuwe leien.

Nadat het gehele restauratieplan was uitgevoerd heeft mevrouw N.H. van den Broek-Laman Trip, gedeputeerde voor cultuur van de provincie Gelderland, op vrijdag 26 augustus 1988 de opening verricht van de toren. "De opening van een heel klein monument kan een hele grote stap voorwaarts zijn in de toekomst voor het behouden van monumenten in het Land van Maas en Waal", aldus de gedeputeerde in haar toe¬≠spraak. 

De familie Claassen ontving bij deze gelegenheid een litho van het monument.

Het Torentje wordt sedert september 1988 verhuurd.