Heteluchtmotoren; een bijzonder hoofdstuk.blauwblauw

Een heteluchtmotor is een verbrandingsmotor, de energie wordt immers geleverd door het verbranden van een vaste, vloeibare of gasvormige brandstof. Het verschil met een gangbare verbrandingsmotor zoals we die thans kennen, is dat de verbranding plaatsvindt buiten de motor. Dat heeft het voordeel dat elk soort brandstof kan worden gebruikt, en dat de verbranding van buiten af geregeld kan worden. Dergelijke motoren kunnen zelfs lopen op energie die geleverd wordt door de zon, of op aardwarmte. Een heteluchtmotor is ook bijzonder stil in bedrijf. Het theoretisch rendement van een heteluchtmotor is hoger dan dat van een motor met interne verbranding. In de praktijk is er echter sprake van een groot warmteverlies door de open verbranding.

Een stirlingmotor, is een bijzonder soort van een heteluchtmotor, in 1816 gepatenteerd door Dominee Robert Stirling. De motor is gebaseerd op de naar hem genoemde stirlingcyclus. Zoals bij andere heteluchtmotoren wordt gebruik gemaakt van het verschijnsel dat gassen uitzetten bij verhoging van de temperatuur en weer krimpen bij verlaging van de temperatuur. In een stirlingmotor bevindt de lucht (of een ander gas) zich in een gesloten systeem met één hete en één koude cilinder of in één cilinder met een heet en een koud compartiment. De lucht wordt met zuigers tussen deze cilinders verplaatst via een warmtewisselaar waar beurtelings koud gas opwarmt en heet gas afkoelt. Stirlingmotoren hebben een hoog rendement en zijn heel stil in het gebruik zoals bewezen wordt als de Stirlingmotoren van de Loeffencollectie bij de Tuut in bedrijf zijn.

Stirlingmotoren zijn aan het eind van de 19e eeuw in behoorlijke aantallen gebouwd en in gebruik geweest. Vooral bij huishoudens en in kleine bedrijven. Ze werden onder meer gebruikt om gas te verpompen voor de gasverlichting of voor de aandrijving van kleine werktuigen. Nu worden ze nog wel toegepast in Warmte Krachtcentrales in huishoudens. Verwarmingsketels waarbij de afvalwarmte gebruikt wordt om elektriciteit op te wekken.

Korte beschrijving van de heteluchtmotoren van De Tuut.


philips hete luchtmotorphilips hete luchtmotor

Onze nationale trots, de firma Philips heeft zich in de vijftiger jaren van de vorige eeuw intensief beziggehouden met Stirlingmotoren en daarvoor bijzondere technieken ontwikkeld, zoals de rolkraagafdichting. De Tuut heeft een geheel originele Philips 140 watt generator met een stirling motor. Een van de slechts enkele honderden die daarvan vervaardig zijn en waarvan en nog maar een paar over zijn. Deze motor is gebruikt om stroom te generen tijdens de watersnoodramp van 1953. Veel meer dan een enkel peertje kon dit aggregaatje niet brandend houden. De Tuut heeft de motor, nog in zijn originele krat, gekregen van een ingenieur die destijds bij Philips werkte.


Heinrici 

De Tuut heeft meerdere heteluchtmotoren van de Zwitserse fabrikant Heinrici gekregen via de Loeffencollectie.heinriciheinrici Heinrici was rond de vorige eeuwwisseling, dus rond 1900, een succesvol producent van heteluchtmotoren. Het productiegamma bestond uit een serie van twaalf motoren in verschillende formaten en met verschillende vermogens en derhalve geschikt voor tal van doeleinden. Van deze motoren zijn er vele honderden geproduceerd.

heinrici motorheinrici motor