Oververhitters

 

Op alle drie ketels is een oververhitter gemonteerd. Deze oververhitters hebben als taak om de stoom uit de ketel extra te verhitten. De stoom uit de ketel is verzadigde stoom, en verzadigde stoom heeft de eigenschap bij de minste afkoeling oververhitteroververhitterte condenseren. Daardoor bestaat er gevaar dat er waterdeeltjes in de stoommachines komen. Om dit te voorkomen wordt de verzadigde stoom naverhit. Door de dan optredende temperatuurstijging zal de stoom niet snel condenseren en zonder waterdeeltejs bij de machines aankomen. Onze ketels leveren bij een stoomdruk van 12,4 kg/cm2 een stoomtemperatuur van ongever 190o (zie de stoomtabel). De oververhitters kunnen deze stoom tot 300o naverhitten.

 

Een oververhitter bestaat uit bundels pijpen waardoorheen de stoom wordt getransporteerd. De oververhitter zelf wordt opgehangen in het rookgaskanaal vlak boven de ketel. Door de grote hitte van de rookgassen ter plaatse wordt de stoom verder verhit. De temperaturen zijn dermate hoog dat de oververhitters de onderdelen van de installatie zijn die het meest extreem belast worden. De oververhitters zijn/waren dan ook in slechte staat en zijn/worden alle vervangen.

Ook de oververhitters zijn geproduceerd door Stork.