De peilglazen

De waterspiegel in de ketels mag door de stoomafvoer niet te laag zakken. Men moer er n.l. altijd voor zorgen dat die delen van de ketel die met de verbrandingsgassen in aanraking komen, altijd hun warmte kunnen afstaan aan het water aan de andere kant. Is dat niet mogelijk, dan zullen de keteldelen overmatig verhit worden. De stoomdruk zal de ketelplaten vervormen, omdat ze door de hitte in stevigheid achteruitgaan. Bij droogstoken kan een vuurgang b.v. geheel indrukken.

Om te kunnen beoordelen of er water moet worden bijgepompt hebben we daarom peilglazen. Tot meerdere zekerheid eist de stoomwet zelfs twee peilglazen met ieder een proefkraan. Om verstoppen te voorkomen moeten de glazen iedere dag worden doorgeblazen. Hiertoe dienen de koperen kranen die ook het gehele toestel kunnen afsluiten als er onverhoopt een glas vervangen moet worden. Om het glas is een bescherming aangebracht die letsel voorkomt als een glas tijdens bedrijf kapot springt.
Dit springen kan veroorzaakt worden door een slechte kwaliteit glas, door tocht of door scheve montage in de pakkingbussen.

Op de afbeelding staat links het glas van ketel 2 en 3, en rechts het glas van ketel 1. Dit laatste glas is afgebeeld zonder bescherming.