Restauratie

De Tuut is het enige van de 34 stoomgemalen in het Gelders rivierengebied dat bewaard is gebleven. Dit is gebeurd dankzij de Monumentenstichting Baet en Borgh die het totaal vervallen gemaal in 1984 van het polderdistrict kocht met de intentie om het weer in oude glorie te herstellen. De restauratie en de exploitatie van het gemaal is in handen van de Projectgroep Stoomgemaal De Tuut. De Monumentenstichting Baet en Borgh en de projectgroep Stoomgemaal De Tuut bestaan uitsluitend uit onbetaalde vrijwilligers.

Ondanks een chronisch geldgebrek, vooral in de jaren tot 1997, wisten de vrijwilligers van Baet en Borgh samen met sponsors van het eerste uur de hoogst De schoorsteenDe schoorsteennoodzakelijke restauratiewerkzaamheden aan de gebouwen te realiseren.

Dankzij de medewerking van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg is in 1997 de schoorsteenpijp geheel herbouwd en kwam er geld beschikbaar voor het voltooien van de restauratie. Op dat moment werd ook begonnen met de revisie van één ketel, één stoommachine en één bemalingspomp, hetgeen inmiddels is voltooid. Ook de revisie van machine en pomp nr. 2 is inmiddels voltooid. Tijdens de stoomdagen worden de machines afwisselend in bedrijf en stop gezet. Voor de bezoeker een extra belevenis.

 

Op 18 mei 2001 heeft De Tuut formeel zijn nieuwe bestemming van museum-stoomgemaal gekregen. Op die dag heeft de Commissaris van de Koningin in Gelderland, de heer J. Kamminga, het gemaal officieel heropend door de geheel gerestaureerde stoommachine nummer 1 weer in beweging te zetten.