Een nieuw ‘stokersgemak’

Toen ons stoomgemaal nog in gebruik was (tot 1967), werd het bemand door een machinist en stokers. De machinist bewoonde indertijd de helft van de dubbele woning naast De Tuut, terwijl de stokers in Appeltern en omgeving woonden. Het waren ook maar gewone mensen, die dus regelmatig hun behoefte moesten doen.GradusGradus

Voor de machinist was dit geen probleem. Hij ging gewoon even naar huis, maar voor de stokers lag dit natuurlijk anders. Daarom is er toentertijd  naast de schoorsteen aan de achterkant van de kolenloods een zogenaamde kakdoos gebouwd. 

Na de buitengebruikstelling van het gemaal in de jaren zestig en het verval dat daarop volgde, werd om veiligheidsredenen in 1971 de schoorsteen plat gelegd, met als gevolg dat ook de kakdoos verdween. Na oprichting van  Stichting Baet en Borgh in 1984 werd gestart met de restauratie van het gemaal. Natuurlijk hoorde daar ook de herbouw van de schoorsteen bij en pas onlangs is ook de oude kakdoos herbouwd, die we hebben omgedoopt tot 'stokersgemak'. En echt! Een klein hokje met een deur met een hartje erin en vanonder open. Zo kon men vroeger aan de broek en klompen zien wie er op zat! 

In de Monumentaal van november 2011 is aandacht besteed aan de min of meer officiële opening van dit stokersgemak.