Pollockaanzichtaanzicht

De in Glasgow vervaardigde Pollock petroleummotor van 10 pk met een gloeikop, is een unieke motor, waarvan er maar heel weinig gemaakt zijn. Op de gehele wereld zijn slechts enkele Pollocks bekend en geen van dit type. Het is de oudste motor in de collectie, getuige het jaartal 1889 op het typeplaatje. De maker was het in 1878 gestichte bedrijf W.&S. Pollock & Co. fabrikant van ‘Gas and Oil engines Marine motors, Engineers & Iron founders’. Over het bedrijf is slechts weinig bekend. Uit de tegen het bedrijf gevoerde processen kan opgemaakt worden dat de fabrikant een twijfelachtige reputatie had.

smeringsmering
Slim is het automatisch werkende systeem voor de cilindersmering.

De motor dateert uit 1889

De motor lijkt uniek, ook internationaal gezien is er geen tweede motor van Pollock meer bekend.