Het Rijksche stoomgemaal

Het oude stoomgemaal

Vervallen, haveloos en kaal

sta je daar - oud stoomgemaal -

gekneusd, geschonden door de tijd

als een stuk vergetelheid.

Eens stond je als een sterke rots

midden in het landschap Gods.

 

Aan jou - Op deze plek gebouwd -

werd de stand van het water toevertrouwd:

want was het water erg hoog,

dan maalde jij de polder droog.

't Was in de tijd nog van de stoom,

jouw leven leek een mooie droom.

 

Zo deed je jaren lang je best

voor dit land en dit gewest.

Maar toen kwam de electriciteit

en wat men vreesde werd een feit:

jij, die de trots was van de Schans

bood men geen verdere levenskans.

 

Men heide reeds de eerste paal

voor een electrisch gemaal.

En hoe je ook voor je leven vocht

je werd verkwanseld en verkocht.

 

Ze hebben wreed je rust verstoord

en heel je innerlijk vermoord,

want zware mokers kwamen aan

om alles kort en klein te slaan.

 

Men beukte, ramde en men sloeg

en al was het nog niet erg genoeg

-al was nog niet genoeg gedaan -

toen kraaide zelfs de rode haan.

 

Wat eens een machtig bouwwerk was,

bleef enkel over een karkas.

Zo sta je al jaren lang te kijk

als een schandpaal aan de dijk.

 

De Hoge Heren gaan voorbij

en kijken nog niet eens op zij.

Geen mens ziet nog naar je omhoog

voor hen ben je een doorn in het oog.

 

De ratten lopen in en uit,

een vuilnishoop is het besluit.

Ja iedere dag vraag ik me af,

wie geeft jou een eerlijk graf.

 


Terug naar Voormalige stoomgemalen in de regio