Tijdtabel van De Tuut

 • 1917 Start bouw
 • 1918 Transport van de machines naar het gebouw
 • 1918 Opening
 • 1926 Grote overstroming Land van Maas en Waal
 • 1954 Vertrek machinist Fliervoet
 • 1962 Machinist Lieuwe Elzinga
 • 1967 Sluiting
 • 1971 Sloop van de schoorsteen
 • 1983 De oprichting van de stichting Baet en Borgh.
 • 1984 Opstart schoonmaak en herstel gebouw
 • 1989 Herstel dak na stormschade
 • 1997
 • 1999 Herkeuring ketel 1
 • 2001
  • Inbedrijfstelling machine 1
  • Heropening door Commissaris van de Koningin J. Kamminga
  • Herstel persleiding bemalingspomp 1
 • 2004 Inbedrijfstelling machine 2
 • 2005
  • Restauratie sluisjes
  • Herstel persleiding bemalingspomp 2
 • 2007
  • Peer Vos verlaat de kolenloods
  • Aanvang ombouw BC
  • Bouw toiletgroep
  • Bouw vrijwilligersruimte
  • Ketel 1 op stikstofconservering
 • 2008
 • 2009
  • Plaatsing Crossley op fundering
  • Plaatsing Ricardo op fundering
  • Bouw Werkhus
  • Herkeuring ketel 2
 • 2010
  • Plaatsen Crossleypomp op fundatie op dijk
  • Sloop oververhitter Ketel 2
  • Bestellen nieuwe oververhitter en stoomleidingen
  • Camera in uilenkast
 • 2011
  • Bouw stokersgemak
  • Opening stokersgemak met Gradus
  • Montage oververhitter ketel 2
  • In bedrijfstellen bemalingspomp 1
 • 2012
  • In bedrijfstellen Crossley
  • In bedrijfstellen bemalingspomp 2
 • 2013
  • In bedrijfstellen Stork Ricardo
 • 2014
  • Opening Motoren Museum
  • Ketel 2 goedgekeurd
 • 2015
  • Ketel 2 in bedrijf
 • 2016
  • Samenwerking met de Doederij gestart